• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van Hellodrogist.nl staan links vermeld naar websites van derden. Wij dragen geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Hellodrogist.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot de aangeboden informatie op deze website (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Hellodrogist.nl. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, downloaden of op enige wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hellodrogist.nl. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, ten alle tijden te wijzigen zonder nadere aankondiging. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op deze website aangeboden informatie, inclusief deze disclaimer, gewijzigd is.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Hellodrogist.nl

 

Productomschrijvingen
Eventuele claims die gemaakt worden op producten kunnen niet gegarandeerd worden. Ook kunnen de resultaten verschillen van persoon tot persoon. Hellodrogist.nl neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de beloofde werking en resultaten van de producten getoond op Hellodrogist.nl. Productomschrijvingen zijn niet geëvalueerd door enige overheidsinstelling en er kunnen geen medische claims aan worden ontleend.