Dr. Clean Fruitvliegjesvanger Duo

Dr. Clean Fruitvliegjesvanger Duo

De clean

  • €12,00
Inclusief belasting.

Slechts 0 op voorraad!

Doctor Clean val is ontwikkeld om de bron en hoeveelheid van fruitvliegjes te lokaliseren.
- Werkt direct
- Niet giftig

Fruitvliegjesvanger en vloeistof

Gebruik
Vul de val met het vloeistof.
Zet het op een strategische plaats.

Waarschuwing
Ontvlambare vloeistof en damp.
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Beschermende handschoenen/kleding/oogbescherming dragen.
Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, indien mogelijk contactlenzen verwijderen, blijven spoelen.
Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

Fabrikant
PK Benelux BV
Postbus 748
5400 AS  Uden

EAN : 8713713040943